Bước tiến mới trong việc hợp nhất WesternBank và PVFC

ANTĐ - Sau gần 1 năm với nhiều thông tin đề cập, kế hoạch hợp nhất giữa WesternBank và PVFC đã chính thức định hình cụ thể. Với tỷ lệ đồng thuận 100% của cổ đông, tiến trình hợp nhất tiếp tục có thêm bước tiến quan trọng.
100% cổ đông đồng thuận kế hoạch hợp nhất WesternBank và PVFC

Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank) cho biết, tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 diễn ra sáng nay, thành viên HĐQT đã báo cáo trước đại hội xin thông qua các tài liệu liên quan việc hợp nhất giữa WesternBank và Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC).

Một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm tại Đại hội cổ đông lần này của WesternBank là thông qua các tài liệu liên quan việc hợp nhất giữa WesternBank và PVFC.

Dự thảo hợp đồng hợp nhất và dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của ngân hàng hợp nhất đã được công bố tại Đại hội là những tài liệu do 2 bên cùng nhau xây dựng.

Theo bản dự thảo hợp đồng hợp nhất, phương thức hợp nhất vốn giữa WesternBank và PVFC được tính căn cứ dựa trên vốn và tài sản của hai bên và sẽ được chuyển giao cho ngân hàng hợp nhất vào ngày hợp nhất.

Vốn điều lệ của ngân hàng hợp nhất là 9.000 tỷ đồng, ứng với 900 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ đông cũ của hai bên sẽ được hoán đổi trở thành cổ đông sở hữu cổ phần của ngân hàng hợp nhất và được hưởng mọi quyền, lợi ích và có đầy đủ các nghĩa vụ với tư cách là cổ đông của ngân hàng hợp nhất.

Cũng theo dự thảo hợp đồng, trong thời gian từ ngày ký hợp đồng đến ngày hợp nhất, cả hai bên cam kết phải thực hiện hoạt động kinh doanh bình thường, duy trì và giữ vững cơ cấu tổ chức hoạt động, các cơ hội kinh doanh, kế thừa các mối quan hệ kinh doanh và đảm bảo quyền lợi của khách hàng, nhà cung cấp, tư vấn, đại lý, phân phối và các tổ chức, cá nhân khác.

Đồng thời cam kết đảm bảo quyền lợi người lao động, giữ vững và đảm bảo hình ảnh, thương hiệu và uy tín, bảo đảm an toàn tuyệt đối về tài sản mà cả WesternBank và PVFC đang có trước khi ký kết hợp đồng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hà Hồng Ngọc – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Cần Thơ cho biết “Tôi khẳng định, việc hợp nhất giữa WesternBank và PVFC nhất định sẽ thành công, nhờ 3 yếu tố thuận lợi cơ bản bao gồm: sự quyết tâm của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sự quyết tâm của cổ đông lớn và mong ước của các cổ đông nhỏ”.