Chính trị - Xã hội

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Phạm Phương
ANTD.VN - Ngày 12/10, Bộ Nội vụ đã tổ chức lễ khai mạc Lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 1
Lớp bồi dưỡng kết nối trực tuyến với điểm cầu các tỉnh, thành phố

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hiệu quả hoạt động của HĐND phụ thuộc chủ yếu và được quyết định bởi chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND.

Để đại biểu HĐND cấp tỉnh có thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay thì việc nâng cao kỹ năng và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND là một công việc hết sức quan trọng và cần thiết.

Với khối lượng công việc ngày càng lớn, đòi hỏi cao về năng lực thực thi công vụ của mỗi đại biểu HĐND, một trong những giải pháp quan trọng là bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND đã trở thành yêu cầu khách quan không chỉ đối với cơ quan dân cử mà còn là nhu cầu tự thân của mỗi đại biểu.

Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Bộ Nội vụ đã chủ động triển khai tổ chức lớp bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến. Đây là hình thức học tập vừa tiết kiệm được chi phí, vừa đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng kịp thời, trên diện rộng và vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, diễn ra trong 3 ngày, từ 12-14/10/2021 các đại biểu HĐND sẽ được nghe giới thiệu 06 chuyên đề bồi dưỡng.

Cụ thể gồm: Tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước; Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp tỉnh; Kỹ năng đại biểu HĐND cấp tỉnh trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp tỉnh; Kỹ tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí của đại biểu HĐND cấp tỉnh; Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp tỉnh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC