Bộ Y tế chính thức có hướng dẫn về phân loại 4 cấp độ dịch

ANTĐ
ANTD.VN - Bộ Y tế vừa chính thức có hướng dẫn về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.