Chính trị - Xã hội

Bộ trưởng tài chính Hồ Đức Phớc: Lãnh đạo mà không kiểm tra thì xem như không lãnh đạo

H.L
ANTD.VN -  Tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội trường về Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2020, thanh tra cả nước đã tiến hành 6.199 cuộc thanh tra hành chính, 181.227 cuộc thanh tra chuyên ngành và đã phát hiện sai phạm 86.369 tỷ và 6.036 hecta đất, thu hồi 23.843 tỷ đồng và 830 hecta đất...

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi công tác của cơ quan Nhà nước trong quản lý Nhà nước về các vấn đề liên quan đến lãng phí, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã nêu ra 3 vấn đề:

Thứ nhất, về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, Bộ luôn luôn coi đây là một vấn đề cốt lõi, nếu lãnh đạo mà không kiểm tra thì xem như không lãnh đạo. Do vậy, công tác kiểm tra, giám sát và chấp hành kỷ luật, kỷ cương về tài chính, ngân sách, về quản lý nguồn lực luôn luôn được nâng cao và được quan tâm sát sao.

Năm 2020, thanh tra cả nước đã tiến hành 6.199 cuộc thanh tra hành chính, 181.227 cuộc thanh tra chuyên ngành và đã phát hiện sai phạm 86.369 tỷ và 6.036 hecta đất, thu hồi 23.843 tỷ đồng và 830 hecta đất, kiến nghị xử lý xử lý 2.123 tập thể, 485 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 97 vụ…

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, cơ quan chức năng đã sửa đổi 52.020, sửa đổi 15 luật, 157 nghị định và 323 thông tư, 39 quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Riêng 6 tháng năm 2021 trong lĩnh vực tài chính, ngân sách Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 17 nghị định, 9 đề án và các bộ đã ban hành 50 thông tư, có nhiều nghị định có thể giải phóng nguồn lực, bịt các lỗ hổng thất thoát, lãng phí.

Bộ trưởng tài chính Hồ Đức Phớc: Lãnh đạo mà không kiểm tra thì xem như không lãnh đạo ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

“Nghị định 167 được thay thế bởi Nghị định số 7. Nghị định này đã phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền địa phương cũng như các bộ. Theo đó, với tài sản công, chỉ những tài sản có giá trị trên 500 tỷ đồng thì Bộ Tài chính mới có ý kiến.

Hay Nghị định 44 về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn dịch Covid-19 hoặc Nghị định 52 về giãn, hoãn thuế đến 31/12/2021 đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp được 27,5 ngàn tỷ đồng để tập trung đầu tư sản xuất. Nghị định 60/CP thay thế Nghị định 16/CP cũng mở đường cho các đơn vị sự nghiệp công lập, như y tế, giáo dục, các đơn vị khoa học, công nghệ để phát triển, giải phóng nguồn lực, bịt những chỗ hổng trong thất thoát, lãng phí" - Bộ trưởng nêu ví dụ.

Thứ hai, về hiệu quả tiết kiệm, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, bộ máy đã giảm được 6 đơn vị cấp huyện, 546 đơn vị cấp xã và giảm hàng chục ngàn các đơn vị khác. Riêng Bộ Tài chính đã giảm được 2.076 đầu mối. Bộ Nội vụ đã giảm được 18 đơn vị. Bộ máy đã giảm được 23.896 biên chế.

Đối với thanh tra công tác thực hành tiết kiệm, riêng ngành tài chính đã tổ chức thanh tra 6 tháng đầu năm 32.000 cuộc thanh tra và xử lý 23.000 tỷ, cắt giảm tiết kiệm chi 55 tỷ đồng, bằng 5% dự toán Quốc hội giao. Ngành tài chính đã rất cố gắng để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Liên quan đến ý kiến của Đại biểu về chỉ số đánh giá hiệu quả, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, hiện đã ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật và các chỉ số để đánh giá. Ví dụ như trong kinh tế chúng ta có chỉ số ICO hoặc là có các đánh giá về vật chất như chi phí bỏ ra kết quả thu được về vấn đề hiệu quả hay là định mức chi thường xuyên, định mức chi đầu tư để phân bổ, hay là các định mức kinh tế, kỹ thuật liên quan đến đầu tư, liên quan đến xây dựng…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC