Chính trị - Xã hội

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói gì về tiêu cực trong ngành thuế, hải quan?

Duy Tiến
ANTĐ - Sáng nay, 28-7, ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có những chia sẻ thẳng thắn với báo chí bên hành lang Quốc hội về tâm tư và ưu tiên của ông trong nhiệm kỳ mới.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói gì về tiêu cực trong ngành thuế, hải quan? ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

PV: Những thách thức đặt ra và chương trình hành động của Bộ trưởng trong nhiệm kỳ này?

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng:

Thách thức về mặt tài chính ngân sách trong giai đoạn tới có rất nhiều, đặc biệt một số nội dung rất quan trọng gắn với an ninh, an toàn tài chính quốc gia như vấn đề tiến hành tái cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tái cơ cấu chính sách thu, chi để đảm bảo cơ cấu chi hợp lý của dự toán ngân sách nhà nước. Thứ hai là phải đảm bảo vấn đề an toàn, an ninh tài chính gắn với đảm bảo an toàn nợ công.

Để triển khai các nội dung này, thời gian vừa qua, Bộ Tài chính được Chính phủ giao đang triển khai Đề án tái cơ cấu lại ngân sách Nhà nước gắn với đảm bảo an toàn nợ công. Theo đó, phải tổ chức rà soát lại toàn bộ chính sách thu của chúng ta từ trước đến nay. Rồi trong điều kiện chúng ta đang hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta phải cắt giảm lộ trình thuế quan theo các hiệp định đã cam kết.

Chúng ta cũng phải điều chỉnh lại chính sách thu để vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, chúng ta cần rà soát tổng thể các chính sách chi để tiến tới đảm bảo yêu cầu dành thích đáng nguồn lực cho chi đầu tư phát triển và tiết kiệm chi thường xuyên cũng như đảm bảo nguồn vốn để trả nợ những khoản mà lâu nay chúng ta đã vay. Đặc biệt, chúng ta phải siết chặt đầu tư công...

- Là người 5 nắm giữ túi tiền quốc gia, 5 năm tới, ông sẽ ưu tiên vào lĩnh vực nào?

Yêu cầu lớn nhất hiện nay đặt ra là phải đảm bảo an ninh an toàn tài chính quốc gia, bởi cân đối ngân sách Nhà nước là cân đối lớn nhất trong các cân đối vĩ mô.

Chúng ta phải có đề án tái cơ cấu lại ngân sách nhà nước. Không có nghĩa là chúng ta giảm chi tiêu thường xuyên một cách đột ngột mà giảm chi tiêu thường xuyên phải gắn với hiệu quả sử dụng, tiết kiệm chi tiêu, gắn với cải cách đồng bộ tổ chức bộ máy, triển khai đồng bộ đề án, Nghị định của Chính phủ về đẩy mạnh sự nghiệp công, kể cả chúng ta phải rà soát lại toàn bộ tổng thể chính sách về an sinh xã hội để đảm bảo sử dụng hiệu quả hơn.

Về nợ công, chúng ta đã từng bước công khai. Công khai này rất quan trọng để đề ra các giải pháp, khả năng trả nợ, bố trí nguồn lực trả nợ, quản lý sử dụng nợ công hiệu quả hơn.

 - Khi ông nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính ở nhiệm kỳ đầu tiên, ông có nói với báo chí rằng không ngại đương đầu khó khăn, còn nhiệm kỳ này?

Đó là tinh thần cốt lõi. Bây giờ tôi thấy càng tự tin hơn bởi qua nhiệm kỳ đầu, công việc của mình mình nắm tốt hơn. Đặc biệt, Quốc hội, cử tri, Chính phủ cũng chia sẻ hơn với tình hình tài chính ngân sách của quốc gia bối cảnh hiện tại.

- Người dân, dư luận vẫn rất bức xúc với tình trạng tham nhũng trong ngành thuế, hải quan. Bộ trưởng đã nêu ra quan điểm là quyết tâm giải quyết các công việc khó khăn, vậy trong nhiệm kỳ này, Bộ trưởng sẽ có những giải pháp gì để xử lý tình trạng trên? 

Nếu nói công bằng thì trong thời gian qua, nhất là 2- 3 năm gần đây, các cải cách trong ngành thuế, hải quan rất mạnh mẽ.  Tuy vậy, trong quá trình triển khai, chúng tôi rất cần sự giám sát của người dân, doanh nghiệp, kể cả giới truyền thông, bởi rõ ràng là vẫn có những cá nhân, có thể nói là “con sâu bỏ rầu nồi canh”, chúng tôi hoàn toàn thấy điều đó là một thực tế.

Những sai phạm đều được xử lý rất nghiêm minh, vi phạm đến mức xử lý hình sự thì xử lý hình sự; vi phạm hành chính thì xử lý hành chính. Mỗi năm, chúng tôi đã luân chuyển hơn 10.000 cán bộ và quá trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ đã xử lý trên dưới 300 cán bộ, công chức, đặc biệt cán bộ, công chức trong thuế, hải quan vi phạm về hành chính.

Về mặt cải cách chúng tôi quyết tâm phải làm tiếp và đã có những kế hoạch cụ thể. Chúng tôi tin rằng cùng với thời gian thì sự chuyển biến trong ngành thuế, hải quan sẽ bắt nhịp kịp cùng sự đổi mới của đất nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

 - Rõ ràng việc xử lý người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong ngành thuế, hải quan còn ít?

Sai đến đâu thì xử lý đến đấy theo quy định của pháp luật. Chẳng hạn trong quy định về xử phạt vi phạm hành chính thì có nhiều mức khác nhau từ khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc, hạ bậc lương, ngạch lương... Người ta sai đến đâu thì mình xử lý đến đó và phải đúng mức.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC