Kinh doanh

Bộ Tài chính lại đề nghị đánh thuế tiền lãi ngân hàng

Anh Tú
ANTĐ - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo dự thảo nghị định này, thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định. Một trong những điểm đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định này là đề xuất đánh thuế đối với khoản thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ. 

Dự thảo cũng quy định, các khoản thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, chuyển nhượng bất động sản... sẽ nằm trong diện chịu thuế. 

Trước đó, việc Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh đưa ra đề xuất đánh thuế thu nhập những khoản tiền gửi tiết kiệm từ mức 500 triệu đồng trở lên nhằm hướng dòng tiền trong dân thay vì gửi ngân hàng đổ vào đầu tư sản xuất, kinh doanh đã không nhận được sự đồng tình của người dân và dư luận. Theo các chuyên gia, đề xuất lần này cũng sẽ khó nhận được sự đồng thuận bởi nếu đánh thuế tiền gửi, thì doanh nghiệp phải chịu nhiều loại thuế. Một số doanh nghiệp cho rằng để có được số tiền gửi ngân hàng thì doanh nghiệp cũng đã phải chịu thuế thu nhập.              

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC