Đời sống

Bổ sung đối tượng đoàn viên, người lao động được chi hỗ trợ khẩn cấp

An Nhiên
ANTD.VN -  Đoàn viên, người lao động khu vực có quan hệ lao động (bao gồm cả doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn) là F0 không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ mức tối đa là 3 triệu đồng/người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021.

Quyết định số 3022/TĐ-TLĐ sửa đổi, bổ sung khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 1 Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ.

Cụ thể, đoàn viên, người lao động khu vực có quan hệ lao động (bao gồm cả doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn) là F0 không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ mức tối đa là 3 triệu đồng/người.

Đoàn viên, người lao động (tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn) là F1 phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ mức tối đa là 1,5 triệu đồng/người.

Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức là F1 có hoàn cảnh khó khăn phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ mức tối đa là 1,5 triệu đồng/người.

Đoàn viên, người lao động (tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn) phải nghỉ việc để cách ly y tế, hoặc đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, được hỗ trợ mức tối đa là 500.000 đồng/người khi thuộc một trong các trường hợp sau: có hoàn cảnh khó khăn; đang mang thai hoặc nuôi con dưới 6 tuổi.

Cũng theo Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ ngày 27/4/2021 được hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn đã di chuyển từ các tỉnh phía Nam về quê kể từ ngày 1/8/2021, phải thực hiện đúng yêu cầu cách ly y tế theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương, có hoàn cảnh khó khăn thì được Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận người trở về xem xét hỗ trợ tối đa là 500 ngàn đồng/người.

Đối với các trường hợp đặc biệt khác cần hỗ trợ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động căn cứ vào các chính sách, quy định của Tổng Liên đoàn đã ban hành để xem xét, hỗ trợ và báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn.

Cũng theo Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 3 Điều 2 Quyết định số 2606: Điều 2. Hỗ trợ cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, đoàn viên, người lao động được Công đoàn cấp trên cơ sở huy động tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 được chi hỗ trợ từ 100.000-150.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, tùy theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế phòng, chống dịch nhưng tối đa không quá 2 triệu đồng/người.

Cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch mắc COVID-19 (F0) hoặc phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, được áp dụng chế độ theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC