Chính trị - Xã hội

Bộ GTVT đề nghị kiểm toán Vinalines

Hạ Quỳnh
ANTĐ - Ngày 20-6, Bộ GTVT đã đề nghị Kiểm toán Nhà nước tổ chức thực hiện kiểm toán trong năm 2014 đối với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-Vinalines và Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn.

Việc kiểm toán nhằm hỗ trợ Bộ GTVT thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo đúng quy định của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC