Chính trị - Xã hội

Bộ Công an thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Châu Anh
ANTD.VN -  Ngày 4-1, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hàng Trung ương Đảng khóa XII và báo cáo chuyên đề về đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến các điểm cầu của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, học viện, trường CAND.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an đã trực tiếp báo cáo chuyên đề về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp của đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lực lượng CAND. Đồng chí Trần Quốc Hoàn, tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ngày 23-1-1916 trong một gia đình nông dân nghèo ở xóm Đình, làng Dương Liễu, Tổng Nam Kim (nay là xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), vùng đất giàu truyền thống văn hiến và cách mạng.

Bộ Công an thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ảnh 1

PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 14, khóa XII

Với 70 năm tuổi đời, hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trong những năm hoạt động bí mật cũng như lúc bị địch bắt, tra tấn, tù đày, đồng chí đã luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, nêu cao chí khí của người chiến sỹ Cộng sản, vượt qua mọi gian nguy, thử thách. Theo Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bình Ban, cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn là người có tầm nhìn chiến lược sâu sắc, tham mưu đề xuất rất nhiều đường lối, chăm lo xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh và các biện pháp công tác công an vẫn còn áp dụng đến ngày hôm nay.

Bộ Công an thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ảnh 2

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an thông tin về cuộc đời cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị lý luận, thực tiễn được hoàn thành và xuất bản. Những thành quả nghiên cứu, xây dựng đã để lại cho ngành Công an một hệ thống lý luận khoa học Công an vô cùng quý giá, có tính thực tiễn rất cao, góp phần định hướng, chỉ đạo các hoạt động trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự trong các thời kỳ lịch sử một cách có hiệu quả.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung chuyên đề “kết quả tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”.

Bộ Công an thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ảnh 3

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội cùng chỉ huy các đơn vị tại điểm cầu Công an Hà Nội

Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 14 đến 18-12-2020, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận và thông qua nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (trình Đại hội XIII).

Bộ Công an thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ảnh 4

Toàn cảnh Hội nghị báo cáo chuyên đề

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào Báo cáo tiếp thu, giải trình và toàn văn các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng với tinh thần cầu thị, trân trọng các ý kiến đóng góp của toàn Đảng, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về công tác giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII là công việc kế thừa, tiếp nối của công tác quy hoạch cán bộ, rất hệ trọng và liên quan đến thành công của Đại hội XIII của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC