Chính trị - Xã hội

Bộ Công an: Chuẩn hóa 100% thủ tục hành chính

Tùng Lâm

ANTĐ - “Đảm bảo 100% thủ tục hành chính được chuẩn hóa; đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tập trung đơn giản hóa, cắt giảm tối thiểu 25% chi phí tuân thủ đối với các nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan”, là mục tiêu trọng tâm được Bộ Công an đề ra tại hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính, tư pháp năm 2015, được tổ chức sáng 7-4. 

Bộ Công an: Chuẩn hóa 100% thủ tục hành chính ảnh 1Công tác cải cách hành chính đã và đang được đẩy mạnh tại nhiều đơn vị của CATP Hà Nội

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cho biết, năm 2014, quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT cũng như trong nội bộ ngành. Bộ Công an đã rà soát 9 nhóm thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực trọng tâm, đơn giản hóa 11 thủ tục hành chính, trình Quốc hội thông qua 3 dự luật quan trọng, trong đó có Luật Căn cước công dân – dự án luật thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân với kỳ vọng tạo ra cuộc cải cách trong công tác quản lý Nhà nước về dân cư, giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian cho người dân theo hướng xây dựng mô hình quản lý hiện đại, tinh gọn…

Năm 2015, Bộ Công an đề ra mục tiêu sẽ đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tập trung đơn giản hóa các thủ tục, đảm bảo cắt giảm tối thiểu 25% chi phí các nhóm thủ tục, quy định liên quan. Đảm bảo 100% thủ tục hành chính được chuẩn hóa, kịp thời công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại các đơn vị, công an các địa phương. Cuối năm nay, Bộ Công an dự kiến sẽ áp dụng, công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp cho công an đơn vị, địa phương trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Thượng tướng Bùi Văn Nam đề nghị công an các đơn vị, địa phương xác định cải cách thể chế, cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Tiếp tục tập trung rà soát các văn bản đã ban hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công để nâng cao chất lượng công tác phục vụ nhân dân; đẩy mạnh truyền thông, công khai về địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân vào công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trong Công an nhân dân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC