Chính trị - Xã hội

Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Quy trình giới thiệu lãnh đạo chủ chốt đảm bảo nghiêm túc, thận trọng

An Nhiên
ANTD.VN - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, ngay sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, nhất là kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND TP.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Quy trình giới thiệu lãnh đạo chủ chốt đảm bảo nghiêm túc, thận trọng ảnh 1

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khoá XVI

Sáng 23-6, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, đây là kỳ họp quan trọng, mở đầu cho các hoạt động của HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hà Nội với vị trí là Thủ đô, là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn của cả nước về văn hóa, khoa học, giáo dục, giao dịch quốc tế; là động lực phát triển của vùng Thủ đô, vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, đồng thời để đảm bảo sự liên tục trong hoạt động của các cơ quan của HĐND cũng như của chính quyền thành phố; với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, khoa học của HĐND, sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy, kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Bên cạnh việc cho ý kiến và quyết nghị các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP và Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026…; HĐND sẽ quyết nghị những vấn đề quan trọng, cấp bách của Thủ đô.

Đó là: Thông qua Nghị quyết về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị và Nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố.

Để đảm bảo tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND TP khóa XVI với nhiều nội dung lớn, thời gian không nhiều, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đề nghị các đại biểu cần phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri thành phố để tập trung, thảo luận những nội dung quan trọng.

Liên quan đến công tác nhân sự, người đứng đầu Thành uỷ cho hay, tại kỳ họp này, HĐND TP bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và các cơ quan của HĐND TP, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Thành phố.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, nhất là kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND TP; đồng thời, chủ động giới thiệu nhân sự đủ điều kiện để ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND TP, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 160/2021/QH14 của Quốc hội.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện các bước, quy trình giới thiệu nhân sự, đảm bảo nghiêm túc, thận trọng, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ.

Các đồng chí được giới thiệu vào nguồn nhân sự nói trên là những đồng chí đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, có chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quá trình rèn luyện, phấn đấu và khẳng định được vai trò, hiệu quả trên lĩnh vực công tác được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Do đó, người đứng đầu Thành uỷ nghị các đồng chí đại biểu HĐND cần tập trung nghiên cứu kỹ, thảo luận dân chủ và lựa chọn bầu được người có đức, có tài, có năng lực để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND TP trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC