Chính trị - Xã hội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Trước hết, người đứng đầu phải nêu gương

Tiến Hưng
ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh đến mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đề cao tính nêu gương, nhất là người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ…
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Trước hết, người đứng đầu phải nêu gương ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị

Sáng nay, 22-4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 nhằm thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong nhân dân, khơi dậy khát vọng xây dựng, phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Điểm lại những kết quả nổi bật mà Thủ đô đã đạt được trong năm vừa qua, đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu rõ, tiếp đà phục hồi từ năm 2020, trong quý I năm 2021, mặc dù vẫn phải chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn đạt được kết quả khả quan và đáng khích lệ.

Thu ngân sách được đảm bảo, thực hiện 72.831 tỷ đồng, đạt 30,9% dự toán trung ương giao và 29,0% dự toán thành phố giao, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế, thu hút đầu tư quý I-2021 đều tăng cao so với cùng kỳ; GRDP tăng 5,17% - cao hơn cả nước (là 4,48%) và gấp 1,25 lần mức tăng cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 67.165 tỷ đồng, tăng 8,2% - gấp 1,58 lần so với cùng kỳ. Lạm phát được kiểm soát tốt, bình quân 3 tháng đầu năm, CPI tăng 0,04% - thấp hơn nhiều so với cùng kỳ…

Đi vào nội dung cụ thể của hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, ngày 17-3-2021, Thành ủy Hà Nội đã ban hành 10 chương trình công tác nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Trước hết, người đứng đầu phải nêu gương ảnh 2

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Để đảm bảo cho việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy trong toàn Đảng bộ thành phố đạt kết quả tốt nhất, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị:

Thứ nhất, cần nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo.

Thứ hai, mục tiêu cuối cùng và quan trọng nhất của việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội là vì sự phát triển của Thủ đô nói riêng, của đất nước nói chung và nhân dân được thụ hưởng những thành quả phát triển đó.

“Từng cán bộ, đảng viên phải là nhân tố tích cực góp phần cùng cả hệ thống chính trị của thành phố tổ chức thực hiện; đồng thời tạo điều kiện để nhân dân đồng thuận ủng hộ, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết” – đồng chí Đinh Tiến Dũng nói.

Thứ ba, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, gắn với việc chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thứ tư, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 10 chương trình công tác của Thành ủy phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, sáng tạo, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn và khu vực đối tượng.

Thứ năm, về cụ thể nội dung 10 chương trình công tác đã bao phủ tất cả các lĩnh vực được nêu trong Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, các chương trình được kết cấu với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp riêng, tuy nhiên lại có mối quan hệ biện chứng và logic với nhau, kết quả của chương trình này tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới chương trình kia và ngược lại.

Vì vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực các chương trình phải thường xuyên trao đổi, phối hợp, giao ban để cùng đưa ra những quyết sách kịp thời, hiệu quả.

Thứ sáu, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy và việc xây dựng chương trình hành động thực hiện chương trình công tác của mỗi địa phương, đơn vị; khắc phục triệt để bệnh hình thức, qua loa, đại khái.

“Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đề cao tính nêu gương, nhất là người đứng đầu, gắn bó mật thiết với nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và văn hóa ứng xử với người dân và doanh nghiệp, chống quan liêu, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí” – Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC