Đời sống

Bệnh viện Xanh Pôn giúp đỡ bệnh viện tuyến huyện

Trần Trí Lễ
ANTD.VN - Đoàn cán bộ của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn do thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hưng - Giám đốc bệnh viện dẫn dầu vừa đến thăm và ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác giúp đỡ Bệnh viện huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 

Theo biên bản, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn sẽ nhận đào tạo chuyên môn cho các bác sĩ về chuyên khoa nội, ngoại nhi, hồi sức. Cùng với đó, bệnh viện sẽ cử các bác sĩ đến Bệnh viện huyện Yên Phong để giúp về chuyên môn theo yêu cầu của bệnh viện. Khảo sát nhân lực và đề xuất với Bệnh viện huyện Yên Phong việc mua các trang thiết bị chuyên môn, hỗ trợ việc nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC