Chính trị - Xã hội

Bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

An Huy
ANTĐ - Chiều nay (21-6), kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII đã bế mạc sau 1 tháng làm việc.
Bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII ảnh 1
Các vị ĐBQH đã tập trung trí tuệ tham gia tích cực, tâm huyết vào các nội dung của
kỳ họp thứ 5, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm


Tại phiên làm việc cuối cùng Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết: Về việc kéo dài thời hạn đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân; Về kết quả giám sát “Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012”; Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.


Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tổng kết lại những hoạt động trong toàn kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ trong tình hình khó khăn, “chưa thuận” hiện nay, đã cố gắng để được những thành quả rõ rệt. Những tháng cuối năm, Chính phủ đã tập trung thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế, nợ xấu, hàng tồn kho giảm, bảo đảm quốc phòng an ninh, phấn đấu hoàn thành tốt nhất những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu kinh tế xã hội cả năm, mở ra triển vọng hoàn thành kế hoạch 5 năm. 

Về thảo luận sửa hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội khái quát, các đại biểu đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, nhất là các vấn đề có tính nguyên tắc hệ thống về thể chế chính trị, về quyền làm chủ của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu đến 30-9-2013 để hoàn thiện dự thảo Hiến pháp trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối năm.

Liên quan tới lần đầu tiên Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, cả quy trình được làm một cách dân chủ, công khai và minh bạch để đồng bào cử tri cả nước theo dõi, giám sát. Các đại biểu Quốc hội đã dành thời gian thảo luận, theo dõi, đánh giá một cách công tâm các chức danh được lấy phiếu.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá: “Kết quả lấy phiếu thể hiện chân thực tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đất nước”, ông cũng đồng thời nhắc nhở, đây là kinh nghiệm cho việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh ở HĐND các cấp thời gian tới đây.

Về công tác lập pháp, theo VPQH, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đã góp phần khẳng định quyết tâm của Đảng, nhà nước ta trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và duy trì tăng trưởng hợp lý, tạo đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo.

Đặc biệt cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao việc Quốc hội đã dành thời gian xem xét, bàn thảo, quyết định nhiều vấn đề trọng đại của đất nước, mở đường cho nhiều chủ trương và các giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước, như việc lần đầu tiên Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; tiếp thu ý kiến nhân dân, chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Về công tác giám sát có nhiều cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng; đồng thời việc lựa chọn nội dung, chủ đề giám sát ngày càng "trúng" và "đúng" với mong mỏi của cử tri, luôn thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước. 

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thảo luận, thông qua 9 dự án luật và 2 nghị quyết, gồm: Luật hòa giải cơ sở (có hiệu lực từ 1-1-2014); Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai (có hiệu lực từ 1-5-2014); Luật phòng, chống khủng bố (có hiệu lực từ 1-10-2013); Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi, có hiệu lực từ 1-1-2014); Luật giáo dục quốc phòng-an ninh (có hiệu lực từ 1-1-2014); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú (có hiệu lực từ 1-1-2014); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (có hiệu lực từ 1-1-2014); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (có hiệu lực từ 1-1-2014); Luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của Luật doanh nghiệp (có hiệu lực từ 1-8-2013)/ Nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân.

So với chương trình đề ra thì còn dự án Luật đất đai sửa đổi chưa được thông qua tại kỳ họp này. Lý do, đây là một đạo luật quan trọng, tác động lớn đến đời sống kinh tế- xã hội của đất nước và mọi người dân. Một số nội dung của dự thảo luật có liên quan đến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Vì vậy UBTVQH đề nghị Quốc hội cho phép thông qua dự án luật này sau khi thông qua Hiến pháp 1992 (sửa đổi) vào kỳ họp thứ 6 và có hiệu lực thi hành từ 1-7-2014.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC