Chính trị - Xã hội

Bầu bổ sung lãnh đạo UBND huyện Từ Liêm

Chính Trung
ANTĐ - Ngày 18-11, HĐND huyện Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn nhân sự UBND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016. 

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa 18 nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Lê Văn Thư để tập trung cho nhiệm vụ Bí thư huyện ủy, Tiếp đó, HĐND huyện Từ Liêm đã tiến hành bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông 

Nguyễn Văn Tứ - sinh năm 1965 hiện là Phó Bí thư huyện ủy, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm khóa 18 nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Trần Thanh Long – sinh năm 1965, huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Từ Liêm. Kết quả, ông Nguyễn Văn Tứ đã trúng cử Chủ tịch UBND huyện và ông Trần Thanh Long đã trúng cử Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC