Bất an với nước sinh hoạt chung cư chứa độc tố

ANTĐ - Theo phản ánh, nhiều hộ dân sinh sống tại chung cư ở Hà Nội đang phải sử dụng nước sinh hoạt không đảm bảo chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy, nồng độ Asen, amoni ở một số khu vực đã vượt mức cho phép so với tiêu chuẩn. Nước không đảm bảo, người dân phải mua máy lọc để lấy nước ăn và phục vụ sinh hoạt khác. Trong khi chờ những giải pháp khắc phục từ cơ quan chức năng, hàng ngày người dân vẫn phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh với nỗi lo lắng bất an.