Bạo loạn ở Anh

ANTĐ
ANTĐ - Thủ tướng Anh, ông David Cameron đã chỉ trích các vụ bạo động đang xảy ra gần đây là do sự khích động và cầm đầu của các nhóm tội phạm đường phố và những kẻ cướp cơ hội.