HN

Báo động tình trạng thanh niên ngoại thành sử dụng ma túy

ANTĐ
ANTĐ - Một “đại lý” ma túy tổng hợp ở thị xã Sơn Tây vừa bị CAH Ba Vì triệt phá. “Đại lý” này là nơi cung cấp ma túy tổng hợp cho các dân chơi trên địa bàn thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì. Các đối tượng trong đường dây đều là dân “anh chị” có tiếng trên địa bàn. Vụ việc cũng báo động về tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp của các thanh niên ngoại thành hiện nay.