Chính trị - Xã hội

Báo Dân tộc và Phát triển - 10 năm một chặng đường

Thanh Xuân
ANTĐ - Hôm qua 26-10, Báo Dân tộc và Phát triển kỷ niệm 10 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (27-10-2002/27-12-2012). 

Trải qua 10 năm phát triển, báo Dân tộc và Phát triển đã trở thành kênh thông tin quan trọng trong hoạt động tuyên truyền đối ngoại, giúp đồng bào ở nước ngoài, bạn bè và nhân dân thế giới hiểu rõ hơn về quan điểm, chính sách dân tộc đúng đắn của Đảng, Nhà nước, góp phần không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Từ đó, cổ vũ cộng đồng các dân tộc tạo sự đồng thuận và sức mạnh to lớn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong thời gian tới, Báo Dân tộc và Phát triển sẽ xây dựng tờ báo xứng tầm với tôn chỉ, mục đích và tên gọi, thiết thực góp phần xây dựng vùng dân tộc và miền núi ngày càng đổi mới, ổn định và phát triển. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC