Đời sống

Bảo đảm quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục của thanh niên

Hàn Thủy

ANTĐ - Đó là nội dung trọng tâm của Diễn đàn “Thanh niên hỏi- Nhà quản lý trả lời” vừa được Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ), Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) phối hợp Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số tổ chức hôm qua 21-12. Các diễn giả đã trả lời nhiều câu hỏi xoay quanh quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục của thanh niên trong dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). 

Thanh niên chính là nhóm dân số đặc thù quyết định nguồn nhân lực trong tương lai, nên rất cần được lắng nghe những tiếng nói của họ, được trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình dục. Diễn đàn đã nghe 60 thanh niên đại diện cho các nhóm: học sinh, sinh viên; khuyết tật; di cư; đồng tính, song tính và chuyển giới đang sống, học tập và công tác trên địa bàn Hà Nội phát biểu ý kiến về quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục của thanh niên. Đáng chú ý, nguy cơ gia tăng sự kỳ thị, phân biệt đối xử đối với nhóm thanh niên đồng tính, song tính và chuyển giới được nêu tại diễn đàn cho thấy, việc tiếp cận thông tin về sức khỏe sinh sản, tình dục của thanh niên nhóm này còn hạn chế.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC