Bão cát kéo dài tại Trung Quốc

ANTĐ
ANTĐ - Tình trạng bão cát tại tỉnh Tân Cương ở Trung Quốc đã bước sang ngày thứ 6 liên tiếp. Người
dân ở đây khi ra đường phải đeo khẩu trang thậm chí là mặt nạ để tránh tình trạng hít phải bụi và cát
vào phổi.