Ban hành quy định về quản lý, vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

ANTĐ
ANTD.VN -  UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND, ngày 19-10-2020, ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2A Cát Linh - Hà Đông. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29-10 tới.