Chính trị - Xã hội

Quyết định thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên:

Ban Bí thư cách chức một Bí thư Thị ủy

ANTĐ - Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên có những khuyết điểm, vi phạm sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (nhiệm kỳ 2004 - 2011) và đồng chí Phạm Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy La Gi, tỉnh Bình Thuận.

* Khiển trách Ban Cán sự Đảng tỉnh Đắk Lắk

Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (nhiệm kỳ 2004 - 2011).  Lý do được đưa ra là: Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã buông lỏng lãnh đạo để Ủy ban nhân dân tỉnh có các khuyết điểm, vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý Nhà nước trong một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Quy định số 51-QĐ/TW, ngày 19-4-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy trong một số vụ việc. Ban Bí thư khẳng định: “Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng không tốt đến uy tín tập thể Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk”.

Về kỷ luật đảng viên, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (nhiệm kỳ 2001 - 2005 và nhiệm kỳ 2006 - 2010); cách chức Bí thư Thị ủy La Gi (nhiệm kỳ 2005 - 2010) đối với đồng chí Phạm Dũng, nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy La Gi, tỉnh Bình Thuận. Ban Bí thư kết luận, đồng chí Phạm Dũng đã có những vi phạm như: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn và mối quan hệ quen biết để gia đình nhận 11ha đất trong khu quy hoạch sản xuất nông nghiệp không đúng đối tượng và trái quy định; thiếu gương mẫu trong việc cùng người thân nhận chuyển nhượng và chuyển nhượng lại quyền sử dụng 16,67ha đất để thu lợi riêng, trong đó có 5,4ha vượt hạn điền, Nhà nước chỉ cho thuê không được chuyển nhượng. Vi phạm trên của đồng chí Phạm Dũng là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân đồng chí. 

(Theo TTXVN)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC