Đời sống

Bài cúng ông Công ông Táo chuẩn nhất

P.V
ANTD.VN - Văn khấn cúng ông Công ông Táo được ANTĐ tổng hợp theo "Văn khấn cổ truyền Việt Nam" - NXB Văn hóa Thông tin.

Ngày 23 tháng Chạp hằng năm là ngày ông Công ông Táo lên chầu trời, báo cáo với Ngọc Hoàng về những vấn đề xảy ra trên trần gian. Vào ngày này, các gia đình thường làm mâm cơm chu đáo và khấn vái ông Táo để tỏ lòng thành kính, biết ơn và mong muốn Thần Bếp sẽ “phù hộ” cho gia đình mình được nhiều may mắn.

Bài cúng ông Công ông Táo chuẩn nhất ảnh 1

Dưới đây là những bài văn khấn ông Công ông Táo theo “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” - NXB Văn hóa Thông tin, độc giả có thể tham khảo:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là: …

Ngụ tại: …

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm.

Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC