Văn hóa - Giải trí

Bà Tôn Nữ Thị Ninh ra mắt sách

Thanh Xuân

ANTĐ - Cuốn sách “Tư duy và chia sẻ” là tập hợp những bài viết của bà Tôn Nữ Thị Ninh trong quá trình hoạt động ngoại giao trước đây và ở cương vị một nhà hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục hiện tại; cũng như nhiều bài viết của các tác giả, nhà báo về bà. 

Qua những suy nghĩ sắc sảo về các vấn đề thời cuộc, bà mong muốn đối thoại, chia sẻ với thế hệ trẻ, những người mang trọng trách làm chủ vận mệnh đất nước và trước tiên là làm chủ cuộc đời của chính họ. Quà tặng dành cho độc giả là đĩa DVD ghi lại các cuộc trò chuyện, phát biểu của bà ở trong nước và quốc tế. Sách do NXB Trẻ ấn hành. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC