Ba nội dung quan trọng của Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số đặt ra mục tiêu Việt Nam có chỉ số phát triển sẽ vào nhóm 30 nước dẫn đầu vào năm 2030 theo xếp hạng của Liên hợp quốc.
Ba nội dung quan trọng của Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số ảnh 1

Chính phủ số hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Chiến lược này nêu rõ tầm nhìn đến năm 2030 với 3 nội dung là: Việt Nam có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số ở mức độ cao trên thế giới, thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu vào năm 2030 theo xếp hạng của Liên hợp quốc;

Chính phủ số chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp, giảm chi phí, tăng năng suất của doanh nghiệp, tạo thuận lợi, mang lại sự hài lòng của người dân, để người dân, doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào hoạt động của cơ quan nhà nước, cùng tạo ra giá trị, lợi ích, sự hài lòng, niềm tin và đồng thuận xã hội;

Chính phủ số chuyển đổi cách thức tổ chức, vận hành, môi trường làm việc và công cụ làm việc để cán bộ, công chức, viên chức có thể thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Cụ thể, Chiến lược đặt ra 5 mục tiêu đến năm 2025, gồm: Cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội; huy động rộng rãi sự tham gia của xã hội; vận hành tối ưu các hoạt động của cơ quan nhà nước; giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội; thay đổi đột phá xếp hạng quốc gia.

Theo đó, mục tiêu cao nhất của Chiến lược là cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội thông qua việc thực hiện 100% thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức là dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% dịch vụ công trực tuyến được sử dụng thông suốt…

Đáng chú ý, Chiến lược đặt ra mục tiêu về sự tham gia của xã hội vào các ứng dụng hành chính trực tuyến, tăng khả năng tương tác trực tuyến thuận lợi giữa doanh nghiệp, người dân với cơ quan quản lý Nhà nước.

Để thực hiện các mục tiêu này, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số vừa được phê duyệt cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện.

Trao đổi với báo chí, đại diện Cục Tin học hóa (Bộ TT-TT) cho biết, lần đầu tiên nội hàm khái niệm Chính phủ số được đưa ra. Đó là Chính phủ điện tử, thêm “bốn có”: Có toàn bộ hành động an toàn trên môi trường số, có khả năng cung cấp dịch vụ mới nhanh chóng, có khả năng sử dụng nguồn lực tối ưu và có khả năng kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế - xã hội.

Tin cùng chuyên mục