Đời sống

Ba nhóm trẻ em được tăng trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2021

An Nhiên
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, từ ngày 1/7/2021, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội sẽ có hiệu lực. Theo đó, 3 nhóm trẻ em sẽ được tăng trợ cấp xã hội.
Ba nhóm trẻ em được tăng trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2021 ảnh 1

Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2021 được điều chỉnh tăng 90.000 đồng/tháng

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2021 là 360.000 đồng/tháng, tăng 90.000 đồng/tháng so với mức hiện hành là 270.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng được tính theo công thức: Mức chuẩn trợ giúp xã hội x hệ số.

Những nhóm trẻ em nhận trợ cấp xã hội tăng từ 1/7 bao gồm:

Nhóm 1, những trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng: Đối với trường hợp dưới 4 tuổi hưởng hệ số là 2,5 tương đương 900.000 đồng/tháng; Đối với trường hợp từ đủ 4 tuổi trở lên hưởng hệ số là 1,5 tương đương 540.000 đồng/tháng

Nhóm 2, trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi) có mức hưởng hệ số là 1,5 tương đương 540.000 đồng/tháng.

Nhóm 3, trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo: Đối với trẻ dưới 4 tuổi được hưởng hệ số 2,5 tương đương 900.000 đồng/tháng; Đối với trẻ em từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi hưởng hệ số 2,0 tương đương 720.000 đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC