Chính trị - Xã hội

Áp dụng kỷ luật thị trường với doanh nghiệp Nhà nước

Vân Hằng
ANTĐ -Ngày 27-5, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức hội thảo “Doanh nghiệp Nhà nước và biến dạng thị trường”. 

Báo cáo của CIEM cho biết, trong số 800 doanh nghiệp Nhà nước có 108 đơn vị chủ lực gồm các tập đoàn, tổng công ty lớn, nắm giữ phần lớn số vốn Nhà nước, thống lĩnh hoặc chi phối nhiều lĩnh vực, ngành hàng quan trọng. Khối doanh nghiệp này được hưởng nhiều ưu đãi về cơ chế chính sách.

 Trong khi, doanh nghiệp tư nhân lại không có cơ hội hoặc không thể tham gia và cạnh tranh bình đẳng vì thiếu nguồn lực, điều kiện hỗ trợ.  Theo ông Phạm Đức Trung - Phó trưởng Ban Cải cách doanh nghiệp của CIEM, cần thiết phải áp đặt cơ chế, kỷ luật thị trường đối với các doanh nghiệp Nhà nước một cách đầy đủ, nghiêm túc để thúc đẩy tiến trình cải cách cũng như tạo dựng, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng thật sự. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC