Ẩn họa cháy nổ tại các làng nghề nằm xen kẽ khu dân cư

ANTĐ
ANTD.VN -  Hà Nội hiện tập trung hơn 1000 làng nghề, chiếm 30% tổng số làng nghề trên cả nước. Với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiều làng nghề đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc gia tăng các hộ sản xuất, doanh nghiệp tại các làng nghề một cách tự phát, dẫn đến tình trạng thiếu đồng bộ giữa an toàn và sản xuất, từ đó tiềm ẩn những nguy cơ về cháy nổ.