Âm vang lời hiệu triệu của non sông

ANTĐ
ANTD.VN - Đã 70 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, nhưng âm hưởng hào hùng của lời kêu gọi bất hủ ấy vẫn mãi trường tồn cùng lịch sử dân tộc Việt Nam. Mở màn cho cuộc kháng chiến vĩ đại đó là tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh trong 60 ngày đêm kìm chân địch tại Thủ đô Hà Nội. Thắng lợi của những ngày đầu toàn quốc kháng chiến chính là tiền đề, là sự cổ vũ to lớn để quân và dân ta tiếp tục đánh thắng thực dân Pháp, làm nên cũng chiến tích Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, giành độc lập cho đất nước.