Kinh doanh

98% doanh nghiệp khai thuế điện tử

Hùng Anh
ANTĐ - Tổng Cục thuế cho biết, hiện nay, đã có 98% số doanh nghiệp đang thuộc diện quản lý thuế trên cả nước thực hiện khai thuế qua mạng Internet. Với tỷ lệ này, ngành Thuế đã vượt chỉ tiêu mà Chính phủ đặt ra trong năm 2015 (đạt trên 95%).

Trong khi đó, tính đến hết tháng 7-2015, đã có 383.028 doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử, đạt 74,8% số doanh nghiệp đang hoạt động với số tiền đã nộp vào ngân sách là 32.200 tỷ đồng. Việc triển khai nộp thuế điện tử sẽ được các cơ quan thuế tiếp tục thực hiện tại 63 địa phương nhằm đạt mục tiêu tới ngày   30-9, sẽ có 90% doanh nghiệp nộp thuế điện tử .

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC