Kinh doanh

91,5% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Vân Hằng

ANTD.VN -  Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đ ến cuối năm 2020 tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt toàn EVN đạt 91,54 %.

91,5% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt ảnh 1

EVN đẩy mạnh dịch vụ trực tuyến để phục vụ khách hàng

Năm 2019, tập đoàn đã thực hiện vượt mức chỉ tiêu về số khách hàng thanh toán tiền điện theo hình thức không dùng tiền mặt được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Năm 2012, EVN là đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai thí điểm hóa đơn điện tử và đến năm 2015 là doanh nghiệp đầu tiên hoàn thành việc sử dụng hóa đơn điện tử cho toàn bộ 100% khách hàng trên quy mô toàn quốc.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử không chỉ giúp hiện đại hóa, thay đổi mạnh mẽ nghiệp vụ kinh doanh của EVN mà còn góp phần tạo tiền đề cho các phương thức thanh toán điện tử và giao dịch điện tử giữa EVN và khách hàng.

Tính đến thời điểm hiện nay, các Tổng công ty Điện lựcthuộc EVN đã hợp tác với trên 30 ngân hàng, 10 tổ chức trung gian thanh toán và gần 10 nghìn tổ chức, cá nhân dịch vụ bán lẻ điện năng (DVBLĐN) để thực hiện việc thu tiền điện trong điều kiện thường xuyên đảm bảo tỷ lệ thu ở mức cao trên 99,7% hàng năm.

Số thu tiền điện của tập đoàn năm 2019 tương đương ¼ tổng thu ngân sách Nhà nước trong khi gần như không còn thu ngân viên điện lực.

Các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán góp phần thu tiền điện của bình quân trên 20,36 triệu khách hàng, chiếm tỷ lệ 74,44% về số hóa đơn và 93,68% về số tiền, các tổ chức, cá nhân DVBLĐN thu bình quân gần 5,85 triệu khách hàng, chiếm tỷ lệ 21,38% về hóa đơn và 4,46% về số tiền.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC