90.000 tổ bầu cử trên 184 đơn vị bầu cử được thành lập

ANTĐ
ANTD.VN - Theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, 50 ngày trước ngày bầu cử, các khu vực bỏ phiếu sẽ phải thành lập tổ bầu cử. Tính đến ngày 3-4, các địa phương trên cả nước đã thành lập được khoảng 90.000 tổ bầu cử trên 184 đơn vị bầu cử.