Chính trị - Xã hội

85% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Duy Anh
ANTĐ - Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay có khoảng 85% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, trong đó, khoảng 94% là học sinh, sinh viên là 76%. 

Lý giải về tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế chưa cao, Bộ GD-ĐT cho rằng một số cơ sở giáo dục chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm y tế.

Công tác truyền thông cho học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh về bảo hiểm y tế chưa đạt hiệu quả đồng thời công tác phối hợp liên ngành về bảo hiểm y tế với các ngành còn thiếu chặt chẽ.

Năm học mới, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia và được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC