Chính trị - Xã hội

Phú Yên:

6 năm, 104 đảng viên một huyện miền núi bị kỷ luật

Bình Minh
ANTĐ - Qua 6 năm (2008-2013), tại huyện Sông Hinh có 104 đảng viên sai phạm, bị kỷ luật.

Huyện ủy huyện miền núi Sông Hinh, qua 6 năm (2008-2013) triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy Phú Yên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Theo đó, trong 6 năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Hinh thành lập 22 đoàn kiểm tra với 28 cuộc giám sát các tổ chức, đơn vị và đảng viên trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Qua đó, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp phát hiện, xử lý kỷ luật 104 đảng viên, trong đó khiển trách 31 đảng viên, cảnh cáo 29 đảng viên, cách chức 10 đảng viên, khai trừ đảng 5 đảng viên...

Ngoài ra, các cấp ủy còn ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 6 đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở và chi ủy chi bộ trực thuộc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC