Chính trị - Xã hội

3 luật, 11 Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ hai - Quốc hội khóa XIV

Thuần Thư
ANTD.VN - 10h sáng nay 23-11, Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh đã thay mặt Ban Tổng thư ký thông báo về kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thông qua 3 luật (gồm: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư) và 11 Nghị quyết, đồng thời xem xét, cho ý kiến đối với 14 dự án luật khác.

Đây là những dự án luật được nhiều cử tri đề nghị xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém và bất cập hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực quy hoạch, đường sắt, thuỷ lợi, du lịch, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, quản lý ngoại thương, chuyển giao công nghệ….

3 luật, 11 Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ hai - Quốc hội khóa XIV ảnh 1

Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh thông báo kết quả kỳ họp

Đối với dự án Luật về hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, qua các ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp cho thấy, do còn nhiều ý kiến khác nhau, Quốc hội thống nhất chưa thông qua và giao Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát, nghiên cứu tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5-2017).

Quốc hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của đất nước trong thời gian tới, gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

3 luật, 11 Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ hai - Quốc hội khóa XIV ảnh 2Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng

Về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, qua biểu quyết, Quốc hội đã thông qua đề nghị của Chính phủ với tỉ lệ đồng thuận cao. Đồng thời yêu cầu Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục hậu quả của việc dừng thực hiện Dự án này.

Về chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, tại kỳ họp này đã có 2.406 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội; 89 phiếu chất vấn với 100 câu hỏi của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành.

Đây là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Trong thời gian 2,5 ngày, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Tài nguyên và môi trường, Giáo dục-đào tạo và Nội vụ trả lời chất vấn. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham gia báo cáo giải trình thêm chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Các phiên họp chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng; việc tổ chức chất vấn có những đổi mới so với trước. Tổng cộng đã có hơn 200 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn; trong đó, hơn 30 lượt đại biểu đặt câu hỏi đối với Thủ tướng Chính phủ, hơn 35 lượt đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi tranh luận.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, tạo chuyển biến tích cực đối với những vấn đề vừa được chất vấn; giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tổ chức chất vấn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giao các cơ quan của Quốc hội tổ chức giám sát việc thực hiện những nội dung được đưa ra chất vấn, tổ chức giải trình về những vấn đề bức xúc nổi lên thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm đáp ứng đòi hỏi của đồng bào, cử tri và yêu cầu phát triển của đất nước.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC