Văn hóa - Giải trí

25 tác phẩm đoạt giải thưởng VHNT Thủ đô 2012

Thanh Xuân
ANTĐ - Tăng về chất và lượng là điểm đáng lưu ý của mùa giải thưởng VHNT Thủ đô 2012 so với những mùa giải trước, 25 tác phẩm, công trình của 9 hội chuyên ngành đã giành được giải thưởng. 
25 tác phẩm đoạt giải thưởng VHNT Thủ đô 2012 ảnh 1
Vở chèo “Quan lớn về làng”của Nhà hát Chèo 
Hà Nội đoạt giải thưởng VHNT Thủ đô 2013

Hội Nhà văn có 3 tác phẩm đoạt giải gồm: tập truyện “Thành phố đi vắng” của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, tập truyện “Lãng du” của Tạ Duy Anh, cuốn phê bình “Bình thơ” của nhà thơ Vũ Quần Phương. Hội Sân khấu có 4 tác phẩm đoạt giải gồm: “Quan lớn về làng” của Nhà hát Chèo Hà Nội, “Những mặt người thấp thoáng” của Nhà hát Kịch Hà Nội, “Linh thiêng hai tiếng đồng bào” của Nhà hát Múa rối Thăng Long, “Khi hoa nở trái mùa” của Nhà hát Cải lương Hà Nội… Các tác phẩm và công trình đoạt giải đều thể hiện sức sống và tính đa dạng trong sáng tạo và phản ánh được bước tiến mới trong sáng tác VHNT của văn nghệ sĩ Thủ đô năm 2012. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC