Chính trị - Xã hội

22,4 triệu USD tăng hiệu quả sử dụng năng lượng nhà chung cư

Kỳ Thư

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ không hoàn lại từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF).

Dự án trên được thực hiện 4 năm với tổng hạn mức vốn 22.476.550 USD; trong đó, vốn ODA do GEF viện trợ không hoàn lại thông qua UNDP là 3.198.000 USD; vốn đối ứng và đồng tài trợ của các cơ quan phía Việt Nam 19.278.550 USD. Mục tiêu của dự án là giảm lượng phát thải carbon bằng cách nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng ở TP.HCM và Hà Nội. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC