Kinh doanh

2 năm thua lỗ liên tục, doanh nghiệp nhà nước phải giải thể

Thanh Hoàn
ANTĐ - Theo Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, công khai tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp thuộc diện giám sát đặc biệt 2 năm liên tục vẫn thua lỗ thì phải thực hiện chuyển đổi sở hữu hoặc giải thể, phá sản theo quy định. 

Quy chế này cũng đưa ra 5 chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp gồm: doanh thu và thu nhập khác; lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu; nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn; chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật về thuế và các khoản thu nộp ngân sách khác, về tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, bảo vệ môi trường, về lao động, tiền lương, an sinh xã hội, về chế độ báo cáo tài chính và báo cáo để thực hiện giám sát tài chính; tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích.

Việc giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, công khai thông tin tài chính nhằm mục đích đánh giá đúng hơn thực trạng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC