2 công ty đóng tàu lớn nhất Nhật Bản hoãn sáp nhập

ANTĐ
ANTĐ - Chậm trễ trong việc ra quyết định từ các nhà chức trách Trung Quốc đã dẫn đến vụ sát nhập của 2 công ty đóng tầu Nhật Bản phải trì hoãn đến lần thứ 3.