Kinh doanh

150 triệu USD giúp Việt Nam tăng năng lực cạnh tranh

Hùng Anh

ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê chuẩn khoản vay trị giá 150 triệu USD cho Chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ chính sách phát triển quản lý kinh tế và năng lực cạnh tranh lần thứ ba. 

Khoản vay sẽ hỗ trợ ngân sách cho Chính phủ và giúp tăng cường một số cải cách ưu tiên trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, hoạt động này hỗ trợ thực hiện cải cách chính sách duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường minh bạch, tiết kiệm và trách nhiệm trong khu vực công, cải thiện môi trường kinh doanh. 

“Với hoạt động này, WB sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh và qua đó tạo cơ sở cho tăng trưởng và thịnh vượng trong tương lai,” ông Achim Fock, quyền Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC