Chính trị - Xã hội

"100% kiến nghị của cử tri đã được tiếp thu và có văn bản trả lời"

Thuần Thư
ANTD.VN - Sáng 15-11, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đã báo cáo Quốc hội kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Theo báo cáo, 63 Đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức 823 cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp 2.613 kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội.

Sau khi phân loại, xử lý còn 914 kiến nghị, nội dung tập trung vào 8 nhóm vấn đề chính là: nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giải quyết việc làm và an sinh xã hội; văn hóa, giáo dục, y tế; kế hoạch, đầu tư, tài chính và ngân sách; sản xuất, kinh doanh, quản lý thị trường; giao thông vận tải, quản lý xây dựng; tài nguyên và môi trường; xây dựng Nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp…

"Toàn bộ 914 kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu giải quyết và tính đến hết ngày 30-9-2016 đã có đầy đủ 914 văn bản trả lời gửi đến các cử tri đúng quy định (đạt 100%)", báo cáo nêu.

"100% kiến nghị của cử tri đã được tiếp thu và có văn bản trả lời" ảnh 1

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo trước Quốc hội

Về hoạt động giám sát, có 32/49 kiến nghị đề nghị Quốc hội cần quan tâm hơn nữa tới việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động giám sát, cần tổ chức giám sát các chuyên đề có nội dung liên quan tới những vấn đề quan trọng, bức xúc đang diễn ra và được cử tri cũng như toàn xã hội quan tâm.

Tiếp thu kiến nghị cử tri, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV đã quyết định các chuyên đề giám sát trong năm 2017 về các nội dung: an toàn thực phẩm; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các bộ, ngành đã giải trình và cung cấp thông tin cho cử tri về một số vấn đề cụ thể như: đầu tư phát triển nông nghiệp, xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp; chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên; về nâng mức cho vay đối với một số đối tượng chính sách; về đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị y tế cấp tỉnh; về tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông ở một số địa phương; về xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông; về công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; công tác quản lý lễ hội; công tác cải cách hành chính và quản lý công chức, viên chức...

176/856 kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII thuộc thẩm quyền trả lời của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã được các Bộ, ngành giải quyết hoặc phối hợp giải quyết xong dưới hình thức như: Ban hành, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật, Tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm.

Báo cáo cho biết hiện còn 129 kiến nghị của cử tri đang được xem xét, nghiên cứu để giải quyết có nội dung tập trung vào các vấn đề như: nông nghiệp, nông thôn; an sinh xã hội; y tế; giáo dục; văn hóa... thuộc thẩm quyền tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết của Chính phủ và các Bộ NN & PTNT, Bộ LĐ,TB & XH, Bộ Y tế; Bộ GD & ĐT; Bộ TT & TT...

Đánh giá về tồn tại, hạn chế, báo cáo nhìn nhận trong công tác lập pháp, một số trường hợp các cơ quan của Quốc hội còn chưa quan tâm, tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của cử tri trong việc thẩm tra, đánh giá tác động của một số dự án luật. 

Một số bộ, cơ quan ngang bộ có hiện tượng quá chú trọng tới việc trả lời kiến nghị của cử tri (để tránh tồn đọng) mà chưa quan tâm thỏa đáng tới việc giải quyết các kiến nghị cử tri. Đối với 277 kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp trước đến nay vẫn còn tồn đọng 142 kiến nghị chưa được giải quyết; một số văn bản đã được ban hành nhưng chất lượng văn bản vẫn còn hạn chế, tình trạng văn bản mới ban hành nhưng không phù hợp với thực tiễn phải xem xét sửa đổi, bổ sung.

Báo cáo cho biết có những trả lời kiến nghị cử tri không đúng với nội dung, trả lời rất chung chung, không có lộ trình biện pháp cụ thể giải quyết nên sau khi cử tri nhận được văn bản trả lời nhiều trường hợp lại tiếp tục có kiến nghị.

”Ví dụ như trả lời của Bộ KH & ĐT về bố trí vốn từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ để tiếp tục thực hiện các dự án bị đình hoãn còn dang dở; trả lời của Bộ Công Thương về quản lý thị trường, phòng chống hàng giả, gian lận thương mại; về trách nhiệm trong triển khai thực hiện dự án đầu tư mở rộng khu gang thép Thái Nguyên...”, báo cáo dẫn chứng.

Báo cáo đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, trong đó đề nghị Chính phủ cần quan tâm để sớm ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, trong đó cần xác định rõ sự phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC