Chính trị - Xã hội

100% học sinh, sinh viên phải tham gia hoạt động xã hội

Duy Anh

ANTĐ - Đây là một trong mục tiêu thuộc Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên, nhi đồng 2015-2020 được triển khai ngày 26-4.

Ngày 26-4, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị triển khai đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020. Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 8-2015.

Mục tiêu đề án đưa ra ít nhất 90% các trường trung học, trung cấp, cao đẳng, đại học sẽ thành lập bộ phận tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên. 100% học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động. 100% cơ sở giáo dục, đào tạo xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.
Học sinh, sinh viên sẽ phải tăng cường tham gia lao động, hoạt động từ thiện

Học sinh, sinh viên sẽ phải tăng cường tham gia lao động, hoạt động từ thiện

Học sinh, sinh viên sẽ phải tăng cường tham gia lao động, hoạt động từ thiện

Đề án được giao cho ba đơn vị thương trực thực hiện là Bộ GD-ĐT, Bộ TT&TT và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Được biết, các ngành đều đã lên kế hoạch cho các hoạt động tuyên truyền, tổ chức tập huấn, đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên…

Tuy nhiên, đại diện Bộ TT&TT  cho rằng, đây là một đề án rất rộng với nhiều nội dung. Vì thế, không thể có hiệu quả thiết thực nếu các đơn vị hoạt động độc lập. Bộ này đề xuất cả ba cơ quan cần phải ký kết xây dựng chương trình phối hợp cụ thể trong từng năm để có kế hoạch hoạt động cụ thể, có điểm nhấn cho từng năm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC