Australia để tin tặc xâm nhập, đánh cắp dữ liệu về chiến đấu cơ F-35

0 Hoàng Tiến
ANTD.VN -Dữ liệu nhạy cảm về chương trình máy bay chiến đấu F-35 và máy bay do thám P-8 của Australia đã bị đánh cắp khi tin tặc thâm nhập vào hệ thống máy tính của một nhà thầu phụ quốc phòng. 

bình luận(0 bình luận)

var _ase = _ase || []; /* load placement for account: anninhthudo, site: http://m.anninhthudo.vn, zone size : 640x1280 */ _ase.push(['1461744385','1486610129']);
Truyền hình ATV
Top