Đề xuất quản lý đối với cây cổ thụ nằm ngoài di tích

0 Yên Vân
ANTD.VN -Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản số 4300/BVHTTDL-DSVH gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong đó nhấn mạnh việc bảo vệ, quả lý các cây cổ thụ nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Theo nội dung văn bản thì trong thời gian qua, Bộ VH-TT&DL nhận được một số chất vấn của Đại biểu Quốc hội, địa phương và cơ quan báo chí phản ánh hoạt động liên quan đến lĩnh vực di sản văn hóa do các tổ chức xã hội nghề nghiệp thực hiện, trong đó Hội bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam cấp Bằng công nhận “Cây di sản Việt Nam”, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam cấp Bằng công nhận “Cây di tích lịch sử văn hóa Việt Nam”…

Bộ VH-TT&DL đã nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên-môi trường, di sản văn hóa, Điều lệ của các tổ chức nêu trên và nhận thấy các tổ chức này không có chức năng, thẩm quyền công nhận và cấp bằng các danh hiệu này.

Theo Bộ VH-TT&DL đối với các loại cây cổ thụ nằm trong khu vực bảo vệ của di tích đã được xếp hạng thì được bảo vệ theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Tuy nhiên, còn có những cây cổ thụ có giá trị nằm ngoài di tích, việc bảo vệ các cây này là hết sức cần thiết. Chính vì thế, Bộ VH-TT&DL đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét việc cấp Bằng công nhận “Cây di sản Việt Nam” của Hội bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam, “Cây di tích lịch sử văn hóa Việt Nam” của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, cho ý kiến về việc quản lý đối với những cây cổ thụ nằm ngoài di tích để có phương án bảo vệ phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân các địa phương và các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Trước đó, ngày 10-3, Bộ VH-TT&DL đã có Công văn số 932/BVHTTDL-TTr gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp chỉ đạo cơ quan chức năng không tổ chức các hoạt động vinh danh và cấp bằng, giấy chứng nhận do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp,trao.

Ngày 6-9-2017, Bộ VHTT&DL có Công văn số 3754/BVHTTDL-TTr báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Ngày 29-9-2017, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi các Bộ và cơ quan ngang Bộ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý chứng nhận, tôn vinh của các hội.
Theo đó,  Bộ VH-TT&DL trong phạm vi thẩm quyền xử lý dứt điểm và có văn bản trả lời kiến nghị của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam  theo Công văn số 16/CV-LH ngày 27-3-2017.

Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội và thực hiện Điều lệ của hội, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội, trong đó lưu ý quản lý chặt chẽ việc công nhận, tôn vinh, phong tặng các danh hiệu theo quy định của pháp luật và điều lệ của hội; xử lý theo thẩm quyền đề nghị, phản ánh của các hội, không chuyển công việc thuộc thẩm quyền xử lý lên cấp trên.

bình luận(0 bình luận)

Truyền hình ATV
Top