Cưới hỏi theo thời

Cưới hỏi theo thời

0
ANTD.VN - Là nói đến chuyện phong tục từ vạn cổ nước Việt ta mà thôi. “Như nước Đại Việt ta từ trước/ Vốn xưng nền văn hiến đã lâu/ Nước non bờ cõi đã chia/ Phong tục Bắc Nam cũng khác…” là những câu đúc rút khái quát trong áng thiên cổ hùng văn “Bình Ngô đại cáo” mà Nguyễn Trãi đã viết vào năm 1428.
Xem theo ngày
Top